Модел за финансии и трошоци за менаџирање на цврст отпад во Југоисточна Европа

Заборавена Лозинка

За пристап до моделот за финансии и трошоци, потребна е најава или регистрација
Најави се на моделот за финансии и трошоци

Новата лозинка ќе биде испратена на email адресата на корисникот!

Моделот за финансии и трошоци е развиен со поддршка од Отворениот регионален фонд за југоисточна Европа, Модернизација на општинските сервиси (ОРФ ММС)