Modeli për Financa dhe Kosto për Menaxhim me Mbeturina në Evropën Juglindore

E harruat fjalëkalimin

Për qasje në Modelin për Financa dhe Kosto duhet të lidheni ose të regjistroheni
Lidhuni me Modelin për Financa dhe Kosto

Fjalëkalimi i ri do të dërgohet në emailin e përdoruesit !

Modeli për Financime dhe Kosto është përgatitur në kuadër të projektit të grupit të punës NALAS për menaxhim me mbeturina të forta, zhvillimi i Modelit për Kosto dhe Financa për Menaxhimin me Mbeturina të Forta në Evropën Juglindore me mbështetjen e fondit të hapur rajonal të GIZ për modernizim të shërbimeve komunale